Preview Mode Links will not work in preview mode

Biodlarpodden


Aug 22, 2018

Biodlarpodden säsong två fortsätter med Varroabekämpning som fungerar så bra på vintern när bisamhället är yngelfritt. Hanne och Lotta pratar med cirkelledaren Per-Erik Cruse, utbildningsansvarige Lennart Johansson och Bihälsokonsulent Preben Kristiansen om olika sätt att behandla bisamhället mot Varroa. Vilka syror används när? Är inte syra farligt?  Och varför är det så viktigt att behandla mot Varroa.