Preview Mode Links will not work in preview mode

Biodlarpodden

Oct 19, 2018

Sista avsnittet säsong 2 tar upp svärmar. 

Varför svärmar bina? Vad är en superorganism? Hur kan man förhindra svärmar? Hur gör man om man ska ta hand om svärmar? Är svärmar ett tabubelagt ämne för biodlare? 

SBRs Utbildningsansvarige Lennart Johansson berättar om tecken på att ett samhälle kan vara på...


Sep 20, 2018

Andra säsongen av Biodlarpodden fokuserar på frågor som kan finnas kvar även om man gått nybörjarkursen och har hållit på med biodling några år. I avsnittet berättar Flemming Vejsnæs om det digitala skötselkort som Danmarks Biodlarförening har tagit fram och som Biodlarna översatt till svenska. Preben...


Aug 22, 2018

Biodlarpodden säsong två fortsätter med Varroabekämpning som fungerar så bra på vintern när bisamhället är yngelfritt. Hanne och Lotta pratar med cirkelledaren Per-Erik Cruse, utbildningsansvarige Lennart Johansson och Bihälsokonsulent Preben Kristiansen om olika sätt att behandla bisamhället mot Varroa....


Jul 18, 2018

Hanne Uddling och Lotta Fabricius Kristiansen samtalar om vikten av att ha starka samhällen inför invintringen med Ylwa Christoffersson, Per-Erik Kruse och Biodlarnas utbildningsansvarige Lennart Johansson. 

Har du gått nybörjarkursen och inte hunnit skaffa dig erfarenhet av biodling kanske programmet kan hjälpa...


Nov 17, 2017

Förbundsordförande Monica Selling är med i programmet och berättar om hur kursplanen ser ut för att kunna Bli med bin, Bli biodlare och Förbli biodlare. 

Eva Forsgren, samverkanslektor och forskare i biodling och bihälsa på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU berättar om att utbildningsnivån på biodlarna hör...