Preview Mode Links will not work in preview mode

Biodlarpodden


Nov 17, 2017

Förbundsordförande Monica Selling är med i programmet och berättar om hur kursplanen ser ut för att kunna Bli med bin, Bli biodlare och Förbli biodlare. 

Eva Forsgren, samverkanslektor och forskare i biodling och bihälsa på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU berättar om att utbildningsnivån på biodlarna hör ihop med hur bina klarar sig. Bin är husdjur och vi har ett ansvar för att vi ska kunna ta hand om dem. 

Sen deltar tre eldsjälar ute i föreningarna som håller i utbildningar och ser till att kunskapsnivån är på topp. Heide Wande från Strängnäsortens biodlarförening, Cecilia Waern från Götene Biodlarförening och Erik Heedman från Luleå Biodlarförening. 

Urban Wedin från Romeo & Juliakören berättar om signaturmelodin och körens positiva inställning till svenska honungsbin och svensk honung. 

Programledare Hanne Uddling från Sveriges Biodlares Riksförbund.