Preview Mode Links will not work in preview mode

Biodlarpodden

Jul 18, 2018

Hanne Uddling och Lotta Fabricius Kristiansen samtalar om vikten av att ha starka samhällen inför invintringen med Ylwa Christoffersson, Per-Erik Kruse och Biodlarnas utbildningsansvarige Lennart Johansson. 

Har du gått nybörjarkursen och inte hunnit skaffa dig erfarenhet av biodling kanske programmet kan hjälpa...