Preview Mode Links will not work in preview mode

Biodlarpodden

Nov 17, 2017

Förbundsordförande Monica Selling är med i programmet och berättar om hur kursplanen ser ut för att kunna Bli med bin, Bli biodlare och Förbli biodlare. 

Eva Forsgren, samverkanslektor och forskare i biodling och bihälsa på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU berättar om att utbildningsnivån på biodlarna hör...