Preview Mode Links will not work in preview mode

Biodlarpodden

Sep 11, 2017

Vad är pollen och hur går pollineringen till? Åslög Dahl från Göteborgs universitet förklarar. Hon påpekar att pollenkornet inte är att likställa med manliga könscellen, kornet innehåller två könsceller som ska befrukta olika delar av blomman.

Pollineringsvärdet är svårt att beräkna fullt ut men...