Preview Mode Links will not work in preview mode

Biodlarpodden

Jun 28, 2017

Viktoria Bassani berättar om hur bina gör honung och hur biodlaren hanterar honung. Nybörjarbiodlaren

Tjåsa Gusfors ska snart slunga sin första honung och får svar på frågor om varför man ska röra eller ympa honungen. 

Bagaren och kocken Jan Hedh berättar om vad man kan använda honung till och Pim Bendt...