Preview Mode Links will not work in preview mode

Biodlarpodden


Oct 19, 2018

Sista avsnittet säsong 2 tar upp svärmar. 

Varför svärmar bina? Vad är en superorganism? Hur kan man förhindra svärmar? Hur gör man om man ska ta hand om svärmar? Är svärmar ett tabubelagt ämne för biodlare? 

SBRs Utbildningsansvarige Lennart Johansson berättar om tecken på att ett samhälle kan vara på gång att förbereda svärmar, Ylva Christoffersson i Luleå berättar om hur man kan förebygga svärmar och Karin Persson från Hamneda i Småland berättar om hur hon har fångat svärmar. 

 

Programledare som tidigare: Hanne Uddling och Lotta Fabricius Kristiansen